Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Regulamin serwisu "SMS Premium Rozkład jazdy"

W związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą  "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" wprowadza się Regulamin serwisu "SMS PREMIUM Rozkład jazdy".
 
REGULAMIN SERWISU "SMS PREMIUM Rozkład jazdy"

§1
Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem serwisu jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
2.    Serwis promowany będzie na stronie internetowej www.ztm.lublin.eu.
3.    Celem serwisu jest informowanie pasażerów komunikacji publicznej o najbliższych odjazdach na przystankach.
4.    Korzystanie z serwisu możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego we wszystkich sieciach telefonii komórkowej.
 
§2
Warunki udziału w serwisie
1.    Każdy użytkownik telefonu komórkowego może korzystać z serwisu.
2.    Poprzez wysłanie SMS pod numer 70120 z zapytaniem o rozkład jazdy w formacie określonym w §5 pkt 1 użytkownik otrzymuje możliwość uzyskania rozkładu jazdy w formacie określonym w §5 pkt 2.
3.    Koszt wysłania jednego SMS-a pod numer 70120 wynosi 0,50 zł netto/0,62 zł z VAT.
4.    W przypadku wysłania wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, na numer, z którego przesłano taki SMS, zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość SMS nie została poprawnie rozpoznana.

§3
Publikacja Regulaminu
 
1.    Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać na stronie www.ztm.lublin.eu.

§4
Ograniczenia serwisu
 
1.    Dane zawarte w bazie danych serwisu pochodzą tylko z systemu informacji pasażerskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

§5
Format przesyłania zapytań oraz format otrzymywanych odpowiedzi
1.    Format w jakim użytkownik wysyła zapytanie jest następujący:
"ZTM.nnnn", gdzie ZTM to prefiks usługi, nnnn to numer przystanku z którego użytkownik chce uzyskać informacje o najbliższych odjazdach.
2.    W SMS-ie zwrotnym użytkownik otrzyma informacje w następującym formacie:
‹Nazwa Przystanku››‹numer przystanku›
‹linia›-›‹godzina odjazdu›...

‹linia›-›‹godzina odjazdu›...
 
§6
Postanowienia końcowe

1.    Zasady funkcjonowania serwisu określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
2.    Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację serwisu.
3.    Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numerów dostępowych do serwisu.
4.    Organizator zastrzega, iż wiadomości SMS wysłane przez: pracowników, zleceniobiorców, współpracowników oraz z kart testowych operatorów GSM nie będą uwzględniane w serwisie.
5.    Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS na numer serwisu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.    Podmioty, którym została powierzona obsługa serwisu, nie ponoszą odpowiedzialności za aktualność danych o rozkładach jazdy zawartych w bazie danych serwisu ztm.lublin.eu.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.


Serwis został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 

 

 
Wstecz