Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Kontakt

ZTM w Lublinie > Kontakt

Kontakt

DYREKCJA

Dyrektor
Grzegorz Malec
   tel. (81) 466 29 00, (81) 466 96 60

Zastępca Dyrektora ds. przewozów
Sławomir Podsiadły
tel. (81) 466 29 00, (81) 466 96 60

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych
(Główny Księgowy)
Kamil Pilarski
tel. (81) 466 29 00, (81) 466 96 60

Zastępca Dyrektora ds. zarządzania dworcem
Tomasz Sułek
tel. (81) 466 29 00, (81) 466 96 60

DANE TELEADRESOWE

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
ul. Nałęczowska 14
20-701 Lublin

Godziny pracy ZTM w Lublinie:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Godziny pracy BOK ZTM w Lublinie:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 16:45

Godziny przyjmowania intresantów przez Dyrektora ZTM
środa w godzinach 11:00-16:00

Konto do wpłacania opłaty dodatkowej i opłaty za przejazd:
BANK PEKAO SA V O Lublin Nr 69 1240 1503 1111 0010 2424 1273

Dane do wystawiania faktur:
Nabywca: Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20- 109 Lublin,  NIP: 9462575811
Odbiorca: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin NIP: 7123149401

TELEFONY I E-MAILE:

Sekretariat
tel. (81) 466 29 00, (81) 466 96 60
fax. (81) 466 29 01
e-mail: ztm@ztm.lublin.eu

Biuro Obsługi Klienta
tel. (81) 466 96 64
Infolinia Lubika: 81 466 96 61 oraz 81 466 96 62
e-mail: bok@ztm.lublin.eu

Punkt Sprzedaży Biletów nr 1
(ul. Nałęczowska 14)
tel. (81) 466 29 23

Punkt Sprzedaży Biletów nr 2
(ul. Dworcowa 2)

Punkty Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie
przy ul. Nałęczowskiej 14 i ul. Dworcowej 2 
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 07.15-16.45.

Rzecznik Prasowy
tel. (81) 466 29 43
e-mail: rzecznik@ztm.lublin.eu

Pion Przewozów
(sprawy związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej)
tel. (81) 466 29 37 wew. 130

Dział Zezwoleń i Koordynacji
(sprawy związane z funkcjonowaniem komunikacji zamiejskiej)
tel. (81) 466 29 37 wew. 107

Zamówienia Publiczne
tel.  (81) 466 29 33

Stanowisko ds. kadrowych
tel. (81) 466 29 35

Referat Windykacji Należności
tel. (81) 466 29 34

Inspektor Ochrony Danych
tel. (81) 466 29 24
e-mail: odo@ztm.lublin.eu

Lista numerów z automatyczną zapowiedzią:

(81) 466 29 03
(81) 466 29 10
(81) 466 29 11
(81) 466 29 15
(81) 466 29 30
(81) 466 29 32
(81) 466 29 40
(81) 466 96 60
(81) 466 96 61
(81) 466 96 62