Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Reklamacje transakcji w biletomatach operatorów

Dla pasażera > Reklamacje transakcji w biletomatach operatorów

Reklamacje transakcji w biletomatach operatorów

I. Reklamacje biletów zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych i zgłoszenie chęci otrzymania za nie faktury

1/ Punkt Obsługi Reklamacji - ASEC S.A.
tel. 801 789 405
e-mail: por_lublin@otieuropa.com

e-mail do faktur: bok@otieuropa.com

2/ Punkt Obsługi Reklamacji  - MENNICA POLSKA S.A.
ul. Hamleta 2
20-711 Lublin
tel. 818 200 207
e-mail: reklamacje@kbelublin.pl

3/ Punkt Obsługi Reklamacji - MERA Systemy Sp. z o.o.
ul. Hamleta 2
20-711 Lublin
tel. 81 465 21 02
e-mail: reklamacje.lublin@mera.org.pl (zgłaszanie reklamacji)
awarie.lublin@mera.org.pl (zgłaszanie awarii)
faktury@mera.org.pl (adres do korespondencji dotyczącej faktur za bilety zakupione w automatach stacjonarnych).Ewentualne zgłoszenia w sprawie faktur za bilety zakupione w automatach stacjonarnych będących własnością firmy MERA Systemy Sp. z o.o prosimy kierować do: Mera-Serwis SGL Sp. z o.o. S.K.A. ul. Bałtycka 47; 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Z uwagi na dane konieczne do wystawienia faktury wskazana jest forma pisemna – z uwagi na termin (7 dni od daty transakcji) najlepiej mailowo: faktury@mera.org.pl ewentualnie telefonicznie (22) 100 63 68 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -18:00).

Zgłoszenie dotyczące faktury powinno zawierać: pełne informacje na kogo ma być wystawiona faktura – nazwa, adres, NIP; adres, na który ma zostać wysłana faktura; infornacja pozwalająca zidentyfikować transakcję – data, nr automatu, rodzaj/nazwa kontraktu/biletu, ilość biletów, cena; ew. uwagi zgłaszającego; telefon/adres do kontaktów.

II. Reklamacje biletów zakupionych w automatach mobilnych zamontowanych w pojazdach można zgłaszać telefonicznie (pod numer telefonu widniejący na danym urządzeniu) lub mailowo na adres: bok@ztm.lublin.eu
W przypadku biletomatów będących własnością ZTM w Lublinie reklamacje można zgłaszać telefonicznie pod numerem 81 466 29 40 lub za pośrednictwem ogólnego formularza:
Wniosek/Skarga dotycząca funkcjonowania komunikacji miejskiej