Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Rodzaje biletów

Bilety > Rodzaje biletów

Rodzaje biletów

Przewozy osób, w poszczególnych strefach, środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie są odpłatne i odbywają się na podstawie:

1) biletów jednoprzejazdowych - przez które należy rozumieć bilety uprawniające do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie maksymalnie od przystanku początkowego do końcowego, bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu, ważnych od momentu skasowania; bilet jednoprzejazdowy stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu;

2) biletów czasowych - przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego skasowania, bilet czasowy bez względu na określony na nim czas, w pojeździe, w którym został skasowany, jest ważny na całej długości trasy, tj. do przystanku  końcowego; bilet czasowy stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu;

3) biletów okresowych - przez które należy rozumieć bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określanym w momencie zakupu; bilety okresowe występują jako:
- bilety imienne - z których może korzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na bilecie;
- bilety na okaziciela - z których może korzystać każda osoba; bilet na okaziciela stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie przejazdu;
- bilety okresowe na wszystkie linie upoważniają do nieograniczonej ilości przejazdów wszystkimi liniami komunikacyjnymi w terminie ważności biletu;
- bilety okresowe na jedną linię upoważniają do nieograniczonej ilości przejazdów pojazdami wskazanej  linii oraz innych linii na trasie pokrywającej się dokładnie z przebiegiem wskazanej linii (maksymalnie do pierwszego przystanku po rozjeździe linii) w terminie ważności biletu;

4) biletów rodzinnych - przez które należy rozumieć bilety dla rodzin wielodzietnych, mieszkających stale w Lublinie pod wspólnym adresem, posiadających minimum czworo dzieci własnych lub przysposobionych w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia 25 lat, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku. Każdemu członkowi rodziny wielodzietnej przysługuje wydany dla niego jeden egzemplarz biletu rodzinnego. Bilet jest ważny przez 12 kolejnych pełnych miesięcy, należy go nabyć w przedsprzedaży, bądź w pierwszym dniu danego miesiąca kalendarzowego rozpoczynającego okres ważności biletu;

5) biletów turysty - przez które należy rozumieć bilety elektroniczne kodowane wyłącznie na tzw. Kartach Turysty - uprawniające do wielokrotnych przejazdów na dowolnych trasach, z możliwością przesiadania się do innych pojazdów, w czasie określonym na bilecie liczonym od momentu jego skasowania, w obrębie Pełnej Strefy Biletowej (1+2), bilet turysty stanowi dowód wniesionej opłaty wyłącznie w trakcie danego przejazdu.