Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Zasady korzystania z przystanków

Dla przewoźnika > Zasady korzystania z przystanków

Zasady korzystania z przystanków

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie Uchwała Nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, zmieniona uchwałą Nr 362/XVIII/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. oraz uchwałą NR 111/V/2015 z dnia 26 marca 2015 r. która określa:

1. Wysokość opłaty za korzystanie z przystanków, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin
zobacz uchwałę
zobacz zmianę uchwały z dnia 23 lutego 2012
zobacz zmianę uchwały z dnia 26 marca 2015
zobacz zmianę uchwały z dnia 28 czerwca 2018

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym – zobacz załącznik do uchwały

3. Wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, udostępnianych operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w krajowym transporcie drogowym - zobacz załącznik do uchwały

Ponadto zgodnie z dyspozycją §1 ust. 3 w/w Uchwały Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ogłasza wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin stanowiacych własność lub zarządzanych przez Gminę Lublin, udostępnianych operatorom wykonującym przewozy osób w komunikacji miejskiej - zobacz wykaz przystanków

Zestawienie przystanków i dworców komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lublin udostępnionych dla przewoźników i operatorów, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Lublin oraz zasady korzystania z tych obiektów - zobacz zestawienie