Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Wysokość opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Regulamin Przewozu Osób i Rzeczy Środkami Lokalnego Transportu Zbiorowego Wykonywanego na Zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Zasady organizacji dowożenia uczniów uprawnionych ustawowo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu z domu...

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Przepisy porządkowe w gminnym regularnym przewozie osób, realizowanym w lubelskiej komunikacji miejskiej

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Uchwała Nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez ZTM

Zobacz więcej