Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

RODO

RODO

RODO

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych będące wypełnieniem obowiązku informacyjnego wobec osób, które:

 1. złożyły skargę lub wniosek;
 2. złożyły podanie;
 3. złożyły reklamację;
 4. złożyły petycję;
 5. złożyły wniosek o udostępnienie informacji publicznej;
 6. złożyły wniosek o wydanie Karty Biletu Elektronicznego poprzez stronę ZTM w Lublinie;
 7. złożyły wniosek o wydanie Karty Biletu Elektronicznego w siedzibie ZTM w Lublinie lub w jednym z punktów, który w imieniu ZTM zbiera wnioski np. w kiosku;
 8. korzystają z prawa do biletu rodzinnego;
 9. korzystają z uprawnienia do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejska na podstawie zaświadczenia wydanego osobie uprawnionej lub jej opiekunowi;
 10. są uprawnione do bezpłatnego przewozu do szkoły lub ośrodka szkolno-wychowawczego lub są opiekunami takich osób;
 11. są uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 12. zawarły umowę z ZTM w Lublinie jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza;
 13. wzięły udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez ZTM w Lublinie;
 14. są pracownikami ZTM w Lublinie;
 15. wyraziły zgodę na przesyłania w formie elektronicznej wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania lubelskiej komunikacji miejskiej;
 16. zostały uwiecznione na nagraniu z monitoringu zainstalowanym w siedzibie lub oddziałach ZTM w Lublinie;
 17. korzystały z komunikacji miejskiej bez biletu i w związku z tym jest dochodzona od nich należność z tytułu przejazdu i opłaty dodatkowej.
 18. staraja się o praktyki bądź staż w ZTM w Lublinie
 19. kontaktują się poprzez Facebooka
 20. Pani/Pana pismo/skarga/wniosek zostanie przekazany organowi właściwemu do załatwienia sprawy