Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Komunikat Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w sprawie instrukcji korzystania z ładowarki do urządzeń mobilnych

Komunikat Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w sprawie instrukcji korzystania
z ładowarki do urządzeń mobilnych

Na podstawie §6 ust. 1, §7 ust. 1 lit. b), ust. 3 Statutu Zarządu Transportu Miejskiego Lublinie (załącznik do uchwały nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie ze zmianami). W celu realizacji zadań objętych w szczególności §5 pkt. 8, pkt. 9 ww. Statutu, wynikających z potrzeby udzielenia informacji dotyczących komunikacji miejskiej a także zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich wprowadzam instrukcję korzystania z ładowarki do urządzeń mobilnych.

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia – ładowarki do urządzeń mobilnych – przeczytaj uważnie poniższą instrukcję, aby ustrzec się przed obrażeniami a urządzenie przed uszkodzeniem!

Podstawowe parametry urządzenia:
1. Urządzenie ładowarki zamontowanej na przystanku komunikacji miejskiej w Lublinie umożliwia ładowanie do 5 urządzeń USB jednocześnie.
2. Wyjście: 5x A-typ USB DC 5V / max. 2.4A.
3. Urządzenia kompatybilne – urządzenia o napięciu ładowania DC 5V/max 2.4A np. telefony, tablety, MP3/MP4, Power Banki, kamery oraz inne cyfrowe urządzenia.

Instrukcja korzystania z ładowarki do urządzeń mobilnych:
1. Upewnij się, że kabel, przy pomocy którego chcesz naładować urządzenie mobilne jest  kompatybilny z ładowarką USB. Zaleca się użycie oryginalnego kabla do ładowania, dostarczonego wraz z urządzeniem mobilnym. Przy użyciu kabla nieoryginalnego funkcja ładowania może nie działać lub przebiegać nieprawidłowo.
2. Określ, która końcówka kabla USB jest odpowiednia do portu USB ładowarki.
3. Otwórz klapkę ładowarki.
4. Podłącz wtyczkę kabla USB do jednego z portów ładowarki.
5. Podłącz wtyczkę kabla USB do urządzenia mobilnego. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie.
6. Po uzyskaniu żądanego poziomu naładowania baterii odłącz kabel USB od portu ładowarki.
7. Odłącz kabel USB od telefonu komórkowego.

Warunki bezpieczeństwa:
1. Ładowarka do urządzeń mobilnych jest urządzeniem ogólnodostępnym.
2. Korzystanie z ładowarki jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Urządzenie przeznaczone jest do ładowania baterii o niskim stanie naładowania
4. Osoba korzystająca z ładowarki ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń i sprzętu wynikłe z nieprawidłowego użytkowania ładowarki.
5. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest rozkręcanie, modyfikowanie i inne działanie mogące spowodować uszkodzenie urządzenia.
6. Wykorzystywanie urządzenia w innym celu niż ładowanie urządzenia mobilnego przy użyciu stosownego kabla USB może spowodować awarię urządzeń, przedmiotów
lub uszkodzenie ciała.
7. ZTM w Lublinie nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania urządzenia, a także uszkodzenia będące skutkiem aktów wandalizmu, czynników atmosferycznych bądź działań innych osób i awarii niezależnych od ZTM w Lublinie np. awarii sieci elektroenergetycznej, przerw w dostawie energii.
8. W celu prawidłowego naładowania telefonu niezbędny jest kabel USB. Zaleca się użycie oryginalnego kabla do ładowania, dostarczonego wraz z urządzeniem mobilnym. Przy użyciu kabla nieoryginalnego funkcja ładowania może nie działać lub przebiegać nieprawidłowo. ZTM w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wynikłe z użycia wadliwego bądź nieoryginalnego kabla USB.
9. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci do 12 roku życia mogą korzystać z urządzenia tylko pod kontrolą dorosłych.
10. Nie należy dotykać wyjść USB w czasie pracy urządzenia.
11. Nie należy używać urządzenia gdy jest wilgotne lub wilgotność powietrza jest wysoka oraz poddane wysokim lub niskim temperaturom (dozwolona temperatura pracy: 0-30°C).
12. Nie należy pozostawiać kabla USB podłączonego do portu ładowarki.
13. Produkt spełnia następujące wymagania: Low Voltage Directive LVD 2006/95/EC, EMC Directive 2004/108/EC; dla parametrów radiowych: EN 55022:2010,
dla kompatybilności elektromagnetycznej: EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, EN 6100-3-3:2013, dla bezpieczeństwa: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 oraz jest produktem bezpiecznym przy standardowym wykorzystaniu.
Wstecz