Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

WAŻNE! Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej od 12 listopada br.

Z powodu wprowadzenia kolejnych obostrzeń, takich jak nauczanie zdalne w szkołach i na uczelniach wyższych oraz praca zdalna m.in. w administracji publicznej, odnotowaliśmy wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską. Sytuacja ta została potwierdzona obserwacjami prowadzonymi na mieście przez pracowników ZTM. W związku z powyższym od czwartku 12 listopada br. do odwołania, obowiązuje nowy rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał na początku września br:
- podstawowy moduł kursowania głównych linii trolejbusowych i autobusowych w dzień powszedni - 20 minut (z wyjątkiem linii nr 151, 158, 159),
- zawieszenie kursowania linii nocnych (N1, N2 i N3).
Ponadto, w uzgodnieniu z władzami Gminy Miejskiej Świdnik, w soboty i dni świąteczne ulegną zmianie kursy linii nr 55 wydłużone do Świdnika. Korekta ma na celu dopasowanie rozkładu jazdy do godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w szpitalu w Świdniku.
Dodatkowo zmienia się nazwa zespołu przystankowego "Zakłady Tytoniowe" na "Lubella".

Obowiązujący od czwartku rozkład jazdy dostosowujemy do aktualnej sytuacji popytowej, który ma zapewnić podstawowe potrzeby komunikacyjne mieszkańców, w tym przede wszystkim zabezpieczyć dojazd i powrót do/z zakładów pracy, przy uwzględnieniu limitów wejść do pojazdu. Prosimy pasażerów o zapoznanie się z rozkładami jazdy przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej.

Zaznaczamy, że sytuacja w komunikacji miejskiej jest stale monitorowana i dalsze decyzje będą podejmowane adekwatnie do zmieniających się warunków.
Wstecz