Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Rozkład jazdy - ulica

Ulica MEŁGIEW
Przystanek Nr przystanku Linia kierunek
Outlet Center NŻ 01 Przystanek Outlet Center NŻ 01 na ulicy MEŁGIEWSKA 2451 005 Mełgiew
022 Pliszczyn / Zawieprzyce
036 Felin
039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
045 Mełgiewska WSEI / Metalurgiczna
052 Świdnik Duży - Leśniczówka
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
155 Pancerniaków
159 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
159 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
Outlet Center NŻ 02 Przystanek Outlet Center NŻ 02 na ulicy MEŁGIEWSKA 2452 005 Brama Krakowska
022 Brama Krakowska
036 Koncertowa
039 Lipniak
045 Węglin Wróbla
052 Brama Krakowska
150 Os. Poręba
150 Os. Poręba
155 Zana ZUS
159 Os. Poręba
159 Os. Poręba
Montażowa 01 Przystanek Montażowa 01 na ulicy MEŁGIEWSKA 2521 001 Pancerniaków Felicity
005 Mełgiew
022 Pliszczyn / Zawieprzyce
034 Dworzec Gł. PKP
036 Felin
039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
047 Felin / Felin Spiessa
052 Świdnik Duży - Leśniczówka
0N2 Felin / Dworzec Świdnik Miasto
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
Montażowa 02 Przystanek Montażowa 02 na ulicy MEŁGIEWSKA 2522 001 Żeglarska
005 Brama Krakowska
022 Brama Krakowska
034 Koncertowa
036 Koncertowa
039 Lipniak
047 Zbożowa
052 Brama Krakowska
0N2 Gęsia
150 Os. Poręba
150 Os. Poręba
Mełgiewska WSEI 01 Przystanek Mełgiewska WSEI 01 na ulicy MEŁGIEWSKA 2531 005 Mełgiew
022 Pliszczyn / Zawieprzyce
036 Felin
039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
045 Mełgiewska WSEI / Metalurgiczna
047 Felin / Felin Spiessa
052 Świdnik Duży - Leśniczówka
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
155 Pancerniaków
159 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
159 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
Mełgiewska WSEI 02 Przystanek Mełgiewska WSEI 02 na ulicy MEŁGIEWSKA 2532 005 Brama Krakowska
022 Brama Krakowska
036 Koncertowa
039 Lipniak
045 Węglin Wróbla
047 Zbożowa
052 Brama Krakowska
150 Os. Poręba
150 Os. Poręba
155 Zana ZUS
159 Os. Poręba
159 Os. Poręba
Tokarska 01 Przystanek Tokarska 01 na ulicy MEŁGIEWSKA 2541 005 Mełgiew
022 Pliszczyn / Zawieprzyce
036 Felin
039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
045 Mełgiewska WSEI / Metalurgiczna
052 Świdnik Duży - Leśniczówka
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
155 Pancerniaków
159 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
159 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
Tokarska 02 Przystanek Tokarska 02 na ulicy MEŁGIEWSKA 2542 005 Brama Krakowska
022 Brama Krakowska
036 Koncertowa
039 Lipniak
045 Węglin Wróbla
052 Brama Krakowska
150 Os. Poręba
150 Os. Poręba
155 Zana ZUS
159 Os. Poręba
159 Os. Poręba
Tyszowiecka NŻ 01 Przystanek Tyszowiecka NŻ 01 na ulicy MEŁGIEWSKA 2551 005 Mełgiew
022 Pliszczyn / Zawieprzyce
036 Felin
039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
045 Mełgiewska WSEI / Metalurgiczna
052 Świdnik Duży - Leśniczówka
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
150 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
155 Pancerniaków
159 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
159 Mełgiewska WSEI / Pancerniaków
Kasprowicza NŻ 01 Przystanek Kasprowicza NŻ 01 na ulicy MEŁGIEWSKA 2561 022 Pliszczyn / Zawieprzyce
039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
052 Świdnik Duży - Leśniczówka
Kasprowicza NŻ 02 Przystanek Kasprowicza NŻ 02 na ulicy MEŁGIEWSKA 2562 022 Brama Krakowska
039 Lipniak
052 Brama Krakowska
Mełgiewska - chłodnia 01 Przystanek Mełgiewska - chłodnia 01 na ulicy MEŁGIEWSKA 2571 039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
Mełgiewska - chłodnia 02 Przystanek Mełgiewska - chłodnia 02 na ulicy MEŁGIEWSKA 2572 039 Lipniak
Mełgiewska - chłodnia 03 Przystanek Mełgiewska - chłodnia 03 na ulicy MEŁGIEWSKA 2573 039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
Zadębie 01 Przystanek Zadębie 01 na ulicy MEŁGIEWSKA 2581 039 Mełgiewska - chłodnia / Zadębie
Zadębie 02 Przystanek Zadębie 02 na ulicy MEŁGIEWSKA 2582 039 Lipniak
Mełgiew - Lubelska NŻ 01 Przystanek Mełgiew - Lubelska NŻ 01 na ulicy MEŁGIEW 7981 005 Mełgiew
Mełgiew - Lubelska NŻ 02 Przystanek Mełgiew - Lubelska NŻ 02 na ulicy MEŁGIEW 7982 005 Brama Krakowska
Mełgiew 01 Przystanek Mełgiew 01 na ulicy MEŁGIEW 7991 005 Mełgiew
Mełgiew 02 Przystanek Mełgiew 02 na ulicy MEŁGIEW 7992 005 Brama Krakowska
Mełgiew - Lubelska II NŻ 02 Przystanek Mełgiew - Lubelska II NŻ 02 na ulicy MEŁGIEW 8002 005 Brama Krakowska
Legenda:

- Zobacz przystanek na mapie

- Przystanek na żądanie

- Trasa linii zmieniona