Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Rozstrzygnięcie przetargu na usługi przewozu świadczone autobusami klasy mega

ZTM w Lublinie rozstrzygnął właśnie postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.„Świadczenie usługi przewozu regularnego osób w ramach publicznego transportu zbiorowego”.

Najkorzytsniejszą ofertą w ww. postępowaniu jest ta złożona przez konsurcjum IREX i opiewa na kwotę 26 649 000,00 zł.

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinsnowanie przedsięwzięcia to 26 670 000,00 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu regularnego osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach nr 20, 31 i 39. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,przebiegających na obszarze Gmina Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin ma zawarte porozumienie w liczbie nie większej niż 2 100 000 wozokilometrów (wzkm).

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany będzie świadczyć nie mniej niż 10 (dziesięcioma) autobusami miejskimi klasy mega:
- wszystkie pojazdy muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO V i być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r.,
- przegubowe, niskopodłogowe, wyposażone w tzw. „przyklęk” i pochylnie dla wózków;
- kilmatyzowane,
- wyposażone w system monitoringu i biletomat,
- liczba miejsc siedzących dla pasażerów: minimum 38. Łączna liczba
miejsc dla pasażerów: minimum 135,
- wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia przez okres 48 m-cy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi przewozu regularnego osób zgodnie z ustaleniami stron nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy.

Wybór oferty nastąpił spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, na podstawie poniższych kryteriów:
- cena – 97%
- ekologia – 1%
- informacja pasażerska – 1%
- automat biletowy – 1%
Wstecz