Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Права встановлені місцевими органами управління

ВСТАНОВЛЕНІ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ПРАВА ЩОДО БЕЗКОШТОВНИХ ТА ПІЛЬГОВИХ ПОЇЗДОК У ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В ЛЮБЛІНІ

Встановлені місцевими органами управління права щодо безкоштовних проїздів

 

№ з/п

Особи, які мають право на безкоштовний проїзд

Правова підстава/документ, що засвідчує право на безкоштовний проїзд

1

Діти від дня народження до 30 вересня календарного року, в якому їм виповнюється 7 років.

Документ, що підтверджує вік дитини, наприклад, довідка про здоров'я дитини, паспорт або заява опікуна.

2

Учні державних початкових шкіл, якими керує ґміна Люблін і учні, що діють на території ґміни Люблін, державних і приватних початкових шкіл, якими керують фізичні або юридичні особи, які не є органами місцевого самоврядування, а також мистецьких шкіл, що реалізують основну навчальну програму загальної освіти для початкових шкіл.

 

Дійсний шкільний квиток учня початкової або мистецької школи, що діє на території ґміни Люблін, виданий за зразком, визначеним уповноваженим Міністром з питань національної освіти або Міністром з питань культури.

3

Учні, які проживають на території ґміни Люблін: відвідують державні початкові школи та державні та приватні початкові школи, якими керують фізичні чи юридичні особи, які не є органами місцевого самоврядування, а також мистецькі школи, що реалізують основну навчальну програму загальної освіти для початкових шкіл.

Дійсний шкільний квиток учня початкової або мистецької школи, який проживає на території ґміни Люблін, виданий за зразком, визначеним уповноваженим Міністром з питань національної освіти або Міністром з питань культури.

4

Діти та підлітки з виявленою інвалідністю не старше 16 років.

а) посвідчення особи дитячого садка або шкільний квиток за зразком, визначеним уповноваженим Міністром освіти або Міністром культури, видана освітнім закладом для учнів з виявленою інвалідністю;
b) рішення експертної комісії про встановлення інвалідності або дійсне посвідчення особи, видане компетентним органом, що підтверджує інвалідність за зразком, визначеним Міністром соціального захисту.

5

Діти та підлітки, з виявленою інвалідністю, віком від 16 до 26 років з важким, помірним, легким ступенем інвалідності з рішенням про нездатність до самостійного існування, повною або частковою непрацездатністю (І, ІІ, ІІІ групи інвалідності) під час поїздки з місця проживання до освітнього закладу, центру терапії, реабілітаційного центру, центру підтримки, трудової майстерні і назад.

a) дійсний шкільний квиток за зразком, визначеним уповноваженим Міністром освіти або Міністром культури*, виданий освітнім закладом для учнів з виявленою інвалідністю

b) зареєстровані в Управлінні Міського Транспорту в Любліні, при пред'явленні документа, що підтверджує інвалідність, довідки про інвалідність, виданої центром терапії, реабілітаційним центром, центром підтримки та трудової майстерні, за зразком, встановленим УМТ в Любліні. Довідка дійсна протягом терміну, вказаним закладом, але не більше 1 року з дня початку занять.

6

Опікун осіб з обмеженими можливостями, вказаних у пунктах 4 і 5 (крім осіб з підтвердженим легким ступенем інвалідності, часткової непрацездатності, III група інвалідності), якому це право також надається без супроводу осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 (тобто після того, як ви відвезли підопічного або в дорозі за ним) тільки за маршрутом: місце проживання особи з інвалідністю - освітній заклад, центр терапії, реабілітаційний центр, центр підтримки та трудова майстерня. Таке ж право мають також опікуни, які супроводжують осіб з обмеженими можливостями, які досягли 26 років (за винятком осіб з встановленим легким ступенем інвалідності, часткової непрацездатності, III група інвалідності).

a) довідка, видана освітнім закладом, для опікуна учня з виявленою інвалідністю за зразком: MI-1/2002
b) зареєстровані в Управлінні Міського Транспорту в Любліні, при пред'явленні документа, що підтверджує інвалідність підопічного, довідки для опікуна особи з інвалідністю, виданої центром терапії, реабілітаційним центром, центром підтримки та трудової майстерні, за зразком, встановленим УМТ в Любліні. Довідка на пред’явника видається в 1 примірнику і дійсна протягом терміну, вказаним закладом, але не більше 1 року з дня початку занять.

7

Особи, які досягли 65 років.

Документ, що підтверджує вік та особу.

8

Особи зі важким ступенем інвалідності, тобто абсолютно нездатні до праці і самостійного проживання (колишня І група інвалідності) з опікуном, який супроводжує їх у транспортному засобі.

Документ, що підтверджує важкий ступінь інвалідності або повну втрату працездатності і самостійного існування, разом з документом, що посвідчує особу, наприклад, довідка або витяг з висновку лікарської комісії з питань інвалідності та зайнятості, посвідчення із записом про ступінь інвалідності.

9

Особи, нагороджені Почесною Золотою Відзнакою «За заслуги перед містом Люблін».

Посвідчення «За заслуги перед містом Люблін».

10

Слабозорі люди з помірним ступенем інвалідності (колишня II група інвалідності).

Посвідчення Польської асоціації сліпих або документ, що підтверджує цю групу інвалідності, наприклад, посвідчення з позначеним ступенем інвалідності, або довідка із вказаним символом інвалідності, видана компетентною комісією в справах визначення ступеня інвалідності.

11

 

Заслужені Почесні Донори Крові:

- жінка, яка здала не менше 15 літрів крові,

- чоловік, який здав не менше 18 літрів крові.

Посвідчення «Заслуженого Почесного Донора Крові» та документ, що підтверджує особу.

12

Заслужені Донори Трансплантатів

Посвідчення «Заслуженого Донора Трансплантантів» та документ, що підтверджує особу

13

Офіцери поліції під час виконання службових обов’язків

Ідентифікатор, виданий УМТ в Любліні.

14

Офіцери міської варти у формі під час виконання службових обов'язків.

 

15

Солдати військової поліції під час виконання службових обов'язків.

Ідентифікатор, виданий УМТ в Любліні.

16

Працівники Управління Міського Транспорту в Любліні під час виконання службових обов’язків.

Службове посвідчення УМТ в Любліні.

17

Працівники MPK Lublin Sp. z o.o. (ТОВ «Міське транспортне підприємство в Любліні») під час проїзду транспортами MPK працевлаштовані на підставі трудового договору.

Службове посвідчення MPK Lublin Sp. z o.o.

18

Пасажири всіх транспортних комунікацій в день святкування Європейського дня без автомобіля.

Дійсне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (дає право на проїзд одній особі).

19

Особи, які набули статусу «активіста антикомуністичної опозиції» або «особи, репресованої з політичних мотивів» відповідно до Закону від 20 березня 2015 р. про активістів антикомуністичної опозиції та особи, репресовані з політичних мотивів (Законодавчий журнал 2015 р., ст. 693 зі змінами).

Посвідчення активісти антикомуністичної опозиції або особи, репресованої з політичних мотивів, видане Управлінням у справах ветеранів і жертв репресій, із відповідним записом, що підтверджує статус «активіста антикомуністичної опозиції», або «особи, репресованої з політичних мотивів», або «активіста антикомуністичної опозиції і особи, репресованої з політичних мотивів».

20

Особи, які виконували роботу після 1956 року для політичних організацій і профспілок, незаконних відповідно до законодавства, що діяло до квітня 1989 року, та особи, які не виконували роботу в період до 4 червня 1989 року внаслідок політичних репресій.

Рішення начальника Управління у справах ветеранів і жертв репресій на підставі Закону від 17 грудня 1998 року про пенсії та виплати з Фонду соціального страхування (Законодавчий журнал 2017 року, ст. 1383 зі змінами).

 21

 Ветерани та потерпілі ветерани.

 Посвідчення ветерана або посвідчення потерпілого ветерана видане за зразком, визначеним уповноваженим Міністром національної оборони, уповноваженим Міністром внутрішніх справ або Головою Ради Міністрів.

 Символи посвідчення: MEN-I/3-N; MEN-I/4-N; MEN-I/5; ART/101/n, Art/103/n

 

Встановлені місцевими органами управління права щодо пільгових проїздів

 

№ з/п

Особи, які мають право на пільговий ґмінний проїзд

Правова підстава/документ, що засвідчує право

1

Учні початкових, середніх, та професійних шкіл (не більше 24 років).

Дійсний шкільний квиток, виданий за зразком, визначеним уповноваженим Міністром з питань національної освіти або уповноваженим Міністром з питань культури.

2

Пенсіонери.

Посвідчення пенсіонера та документ, що посвідчує особу.

3

Особи з виявленим помірним ступенем інвалідності, тобто повною непрацездатністю (колишня ІІ група інвалідності) або легким, тобто частковою непрацездатністю (колишня ІІІ група інвалідності).

Документ, що підтверджує помірний або легкий ступінь інвалідності та документ, що посвідчує особу, наприклад, довідка або витяг з висновку лікарської комісії з питань інвалідності та зайнятості, посвідчення із записом про ступінь інвалідності.

4

Аспіранти.

Посвідчення аспіранта.

5

Учні та студенти іноземних середніх та вищих навчальних закладів до 26 років.

Міжнародний студентський квиток International Student Identity Card (ISIC).

На підставі постанови Люблінської міської ради № 692/XXI/2020 від 03.09.2020 р.
Wstecz