Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Uchwała Nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez ZTM

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Uchwała nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Komunikat Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie w sprawie instrukcji korzystania z ładowarki do urządzeń mobilnych

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Instrukcja dla subskrybentów usługi „Newsletter ZTM”

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Zobacz więcej

Dla pasażera > Przepisy i regulaminy

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

Zobacz więcej