Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Instrukcja dla subskrybentów usługi „Newsletter ZTM”

Instrukcja dla subskrybentów usługi „Newsletter ZTM”

1/ Usługa „Newsletter ZTM” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji na temat wszelkich zmian i nowości w zakresie funkcjonowania lubelskiej komunikacji miejskiej.

2/ Korzystanie z usługi „Newsletter ZTM” jest dobrowolne i bezterminowe.

3/ W celu świadczenia usługi „Newsletter ZTM” Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.

4/ Każda zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.

5/ Administratorem danych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (ZTM), z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez ZTM wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter ZTM”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter ZTM”.

6/ Proces rejestracji:
Usługa „Newsletter ZTM” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

•    wejść na stronę internetową o adresie: www.ztm.lublin.eu
•    w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści „Newslettera ZTM”. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
•    wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ZTM z siedzibą w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin w celu korzystania z prowadzonej przez ZTM usługi „Newsletter ZTM”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole i wpisać w nie oznaczenie akceptacji
•    kliknąć na przycisk „Zapisz się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ZTM”).
•    kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ZTM”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ZTM” oraz potwierdza fakt zaznajomienia się z treścią Instrukcji dla subskrybentów newsleterra ZTM . Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez ZTM treści newslettera, nie częściej niż raz w tygodniu.
•    możliwe jest również przekazanie adresu e-mailowego poprzez wypełnienie odpowiedniego pola na wniosku o wydanie Karty Biletu Elektronicznego. Wówczas na podany we wniosku adres e-mail zostanie wysłany link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ZTM”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter ZTM” oraz potwierdza fakt zaznajomienia się z treścią Instrukcji dla subskrybentów Newsleterra ZTM . Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą przez ZTM treści newslettera, nie częściej niż raz w tygodniu.

7/ Proces usunięcia zarejestrowanych danych:
•    w celu usunięcia e-maila z bazy subskrybentów newslettera (wypisania się z listy dystrybucyjnej „Newsletter ZTM”) należy w nadesłanym przez ZTM newsletterze kliknąć link o nazwie „Kliknij aby wypisać się z „Newsletter ZTM”. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji newslettera.

8/ ZTM zastrzega sobie prawo do zmiany treści instrukcji świadczenia usługi „Newsletter ZTM”. W przypadku dokonania zmiany instrukcji, ZTM poinformuje o tym fakcie subskrybentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wstecz