Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Kiszyniów w ramach projektu „Move it like Lublin”

Poznanie dobrych europejskich praktyk w zakresie zarządzania transportem publicznym - to cel wizyty przedstawicieli Urzędu Miasta Kiszyniowa w Lublinie.

W dniach 17-22 lipca 2022 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Kiszyniowa uczestniczyli w wizycie studyjnej uzupełnionej programem szkoleniowym. Jej celem było poznanie mechanizmów efektywnego zarządzania miejskim transportem zbiorowym, stosowanych przez lubelski samorząd. Gospodarzem wizyty był Urząd Miasta Lublin i Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Wizyta została zorganizowana w ramach projektu „MOVE IT like Lublin” – inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie, finansowanej przez Unię Europejską i realizowanej przez Urząd Miasta Kiszyniowa. 

„Miasto Lublin od blisko 70 lat stale rozwija zbiorowy transport. Obecnie jest on ukierunkowany przede wszystkim na elektromobilność i ekologię. Wdrażane przez nas rozwiązania mają realny wpływ na coraz lepsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Lublinie. Cieszę się, że zdobyte przez nas na przestrzeni lat kompetencje i wiedza z tego zakresu będą wsparciem dla Miasta Kiszyniów w procesie rozwoju komunikacji zbiorowej. Projekt „MOVE IT like Lublin” to szansa, zarówno dla Kiszyniowa, jak i Lublina na zdobycie nowych, cennych doświadczeń w międzynarodowym przedsięwzięciu, ale także doskonała okazja do promocji naszego miasta i lubelskich rozwiązań w dziedzinie transportu publicznego za granicą – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podczas pobytu w Lublinie przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Generalnej Dyrekcji Transportu Miejskiego i Dróg Komunikacyjnych w Kiszyniowie zapoznali się m.in. z zasadami planowania transportu publicznego, systemami informatycznymi
w działającym transporcie publicznym, realizowanymi inwestycjami w zakresie transportu publicznego, a także zasadami organizacji systemu parkingów typu P&R w Lublinie. Jednocześnie uczestnikom wizyty został zaprezentowany nowoczesny system biletu elektronicznego Lubika, oferujący pasażerom przyjazne, bezkontaktowe metody realizacji płatności za przejazdy komunikacją miejską z wykorzystaniem płatności zbliżeniowych i aplikacji mobilnej oraz sklepu internetowego Lubika.

Goście z Kiszyniowa zapoznali się z metodami kształtowania polityki taryfowej w Lublinie na transport publiczny. Niezwykłym zainteresowaniem przedstawicieli Urzędu Miasta Kiszyniowa cieszyła się wizyta dokumentacyjna w Centrum Sterowania Ruchem w Lublinie oraz w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym.

„Cieszymy się, że mamy okazję przejąć doświadczenie władz samorządowych Lublina, dzięki unijnemu projektowi „MOVE IT like Lublin”. Z pewnością ta pierwsza wizyta studyjna pozwoli nam poznać najlepsze praktyki dotyczące modernizacji systemu miejskiego transportu publicznego, które będziemy później wdrażać w Kiszyniowie, zaczynając od realizacji polityk i strategii rozwoju w zakresie transportu, a kończąc na rozbudowie buspasów i stworzeniu centrum monitorowania ruchu" powiedział Ilie Ceban, zastępca burmistrza Kiszyniowa.

Projekt „MOVE IT like Lublin”, finansowany przez Unię Europejską i realizowany przez Urząd Miasta Kiszyniowa w partnerstwie z Urzędem Miasta Lublin, ma na celu unowocześnienie i usprawnienie systemu komunikacji miejskiej poprzez wykorzystanie najlepszych praktyk europejskich, a także poprzez wzmocnienie zdolności instytucjonalnych władz lokalnych w Kiszyniowie. Beneficjentami projektu są wszyscy mieszkańcy i goście Kiszyniowa, zwłaszcza ci, którzy korzystają z miejskiego systemu komunikacji miejskiej.

Szkolenie w siedzibie ZTM.

Uczestnicy szkolenia.

Wizyta w MPK Lublin.

 
Wstecz