Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Komunikacyjne podsumowanie roku 2020

Wyjątkowy rok, który zapamiętamy na długo właśnie dobiega końca. Mamy za sobą 366 dni bogatych w różnego rodzaju wydarzenia, sukcesy i zmiany związane z lubelską komunikacją miejską. Niniejszym tekstem przypominamy najważniejsze i najciekawsze z nich. Dostawa kolejnych trolejbusów przegubowych współfinansowanych ze środków unijnych do Lublina, umowy i przetargi na zakup autobusów elektrycznych, uruchomienie programu Lubelskiej Karty Miejskiej oraz zmiany w taryfie biletowej, zakończenie inwestycji zespołów przystanków przesiadkowych i rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego przy al. Kraśnickiej – to najważniejsze wydarzenia mijającego 2020 roku.

Zmiany w regulaminie przewozu osób i rzeczy

Początek roku przyniósł zmiany w regulaminie przewozu osób i rzeczy, obowiązującego w pojazdach komunikacji miejskiej. Z punktu widzenia pasażera najważniejsze zmiany dotyczą funkcjonowania przystanków na żądanie. Po wejściu w życie nowych przepisów pasażer zamierzający skorzystać z przystanku „na żądanie” zobowiązany jest zasygnalizować ten fakt poprzez zajęcie miejsca w pobliżu krawędzi chodnika (w bezpiecznej odległości) lub wyraźne podniesienie ręki. Drugim ważnym aspektem, było zobowiązanie osób zajmujących miejsca przeznaczone dla osób starszych, niepełnosprawnych, z dzieckiem na ręku oraz miejsca dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, do ich zwolnienia na rzecz osób uprawnionych. Dodatkowo w regulaminie dopuszczono przeprowadzanie kontroli biletów w zespołach 2-osobowych. Zmiana liczebności grup kontrolerskich miała na celu rozdysponowanie kontroli na większy obszar miasta.

Zmiany w rozkładzie jazdy na początku roku

Znając ostateczną kwotę środków przeznaczonych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej oraz poziom kosztów, mających realny wpływ na stawkę wozokilometra, z początkiem roku została zaktualizowana oferta przewozowa komunikacji miejskiej. Nowe rozkłady jazdy zaczęły obowiązywać z początkiem lutego i były wypadkową możliwości finansowych, jak również pierwszego etapu analiz badań napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej.

Znaczne uszczuplenie dochodów budżetu miasta na 2020 rok, ze względu na zmiany wprowadzone centralnie, m.in. w systemie podatku dochodowego (obniżenie stawki PIT z 18% do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników, wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat) czy negatywne konsekwencje związane z niedoszacowaniem subwencji oświatowej, spowodowało konieczność podjęcie działań mających na celu ograniczenie wydatków gminy, czego konsekwencją było m.in. zmniejszenie środków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Ponadto intensywny wzrost kosztów osobowych związany ze wzrostem płacy minimalnej, jak i kosztów eksploatacyjnych (koszty energii elektrycznej, oleju napędowego) bezpośrednio dotyka także branżę komunikacyjną i przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jest to problem ogólnopolski, z którym zderzają się także inne samorządy, nie tylko Lublin. Niektóre miasta (np. Kielce, Białystok, Górnośląsko – Zagłębiowska Metropolia) w obliczu rosnących kosztów zdecydowały się nawet na podwyżkę cen biletów.

Od początku obowiązywania nowego rozkładu jazdy służby ZTM prowadziły badanie napełnienia pojazdów w różnych lokalizacjach w mieście. Od 11 lutego, na polecenie Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka wybrane linie zostały wzmocnione dodatkowymi kursami w godzinach szczytu komunikacyjnego, tak aby na newralgicznych odcinkach wzmocnić podaż, a jednocześnie poprawić komfort podróży.  W związku z decyzją Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka o przesunięciu w budżecie miasta 5 mln zł na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, w marcu ZTM w Lublinie wprowadził kolejne kompleksowe zmiany w rozkładach jazdy.

Koronawirus w komunikacji miejskiej

Od początku pojawienia się koronawirusa na świecie Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wspólnie z MPK Lublin oraz przewoźnikami prywatnymi prowadził działania związane z profilaktyką na wypadek ewentualnego zagrożenia koronawirusem w Polsce. Już od 5 marca br. zawieszono funkcję "ciepłego guzika" w pojazdach komunikacji miejskiej. Na przystankach kierowcy otwierali wszystkie drzwi w pojeździe, tak aby  zapewnić przepływ powietrza w autobusach i trolejbusach i jednocześnie ograniczyć kontakt pasażerów z przyciskami. Przewoźnicy kontynuowali dezynfekcję wnętrza pojazdów tj. poręczy, kasowników i biletomatów. Przewoźnik rozdawał też swoim kierowcom żele do dezynfekcji rąk. Rozpoczęto także wietrzenie pojazdów na pętlach podczas postoju poprzez otwarcie wszystkich drzwi. Podstawowe informacje na temat koronawirusa i sposobów zapobiegania zakażeniu pasażerowie mogli znaleźć na nośnikach reklamowych dostępnych w przestrzeni związanej z komunikacją miejską. W pojazdach wyświetlane były spoty dotyczące zasad higieny. Plakaty o tej samej tematyce pojawiły się również na przystankach. Był to element ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej dotyczącej koronawirusa, prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia.

Wraz z pojawieniem się pierwszych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w województwie lubelskim, 12 marca br. ZTM w Lublinie podjął kolejne działania profilaktyczne mające przeciwdziałać rozpowszechnianiu się wirusa. Wzorem innych miast została wstrzymana sprzedaż biletów przez kierowców w środkach komunikacji miejskiej. Decyzja została podjęta przede wszystkim na wnioski środowiska kierowców, ale również pasażerów i miała na celu zminimalizować kontakt na linii obsługa pojazdu – pasażer.  Jednocześnie rozpoczęto rekomendować ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i Punktach Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie. W przypadku konieczności załatwienia spraw w ww. placówkach zachęcano do skorzystania z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w każdym autobusie oraz w trolejbusie wydzielone zostały specjalne strefy obejmujące obszar w rejonie kabiny, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń. O tym, że jest to strefa wydzielona, w której nie powinni przebywać pasażerowie, informowało specjalne oznakowanie.

Wydzielenie strefy w rejonie kabiny prowadzących skutkowało brakiem możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów pierwszymi drzwiami. W pierwszej kolejności strefy buforowe pojawiały się w pojazdach, które nie mają zamkniętych kabin. Na takie rozwiązanie jak Lublin zdecydowały się również inne miasta, między innymi Wrocław, Kraków oraz Kielce.

16 marca br. z uwagi na sytuację epidemiologiczną zamknięto Punkt Sprzedaży  Biletów ZTM w Lublinie przy ul. Zielonej 5, a od 17 marca br. bezpośrednia obsługa klientów w punktach zlokalizowanych przy ul. Nałęczowskiej 14 (Biuro Obsługi Klienta oraz Punkt Sprzedaży Biletów) została ograniczona do wyznaczonych godzin w ciągu dnia.

Od 18 marca br. z uwagi na ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego i wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską, co potwierdziły prowadzone na mieście obserwacje pracowników ZTM, zaczął obowiązywać specjalny rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał w okresie ferii zimowych. Zawieszono także funkcjonowanie linii nocnych N1, N2 i N3.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. wprowadzającym ograniczenia w zakresie przemieszczania się, w tym również środkami transportu publicznego, pojazdy komunikacji miejskiej w okolicy drzwi zostały oznakowane specjalnymi naklejkami informującymi o zakazie wejścia do pojazdu w przypadku przekroczenia maksymalnej liczby osób mogących znajdować się w pojeździe. W zależności od modelu autobusu i trolejbusu ta liczba była zmienna i wskazana na naklejce.

Tego samego dnia tj. 24 marca br. ZTM w Lublinie zdecydował się na wdrożenie procedury, wprowadzonej w trybie wyjątkowym, mającej na celu zrekompensować pasażerom tymczasowe ograniczenia i pozwolić na kontynuowanie podróży środkami transportu publicznego po unormowaniu się sytuacji. Akcja była adresowana do osób, które z uwagi na trudną i niekorzystną sytuację wynikającą z epidemii koronowirusa, nie mogły w pełni korzystać z komunikacji miejskiej, mimo posiadanych biletów długoterminowych. Zakończyła się z dniem 30  czerwca br.

27 marca br. Zarząd Transportu Miejskiego we współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie rozpoczął kampanię informacyjną zachęcającą mieszkańców do kontynuowania akcji „Zostań w domu”. Komunikaty głosowe ze stosownym apelem zostały wyemitowane w autobusach i trolejbusach. Ponadto na przystankach, za pośrednictwem monitorów dynamicznej informacji pasażerskiej, przypomniano zasady, które pozwalają uniknąć ryzyka zakażenia. Podobne treści opublikowane zostały na elektronicznych wyświetlaczach wewnątrz pojazdów tzw. „koralikach”. Na potrzeby kampanii wykorzystano również monitory LCD zamontowane w pojazdach oraz sieć wi-fi, dostępną w taborze MPK Lublin. Wszystko po to, aby przypomnieć mieszkańcom zasady bezpieczeństwa w okresie epidemii koronawirusa i zachęcić ich do pozostania w domach.

10 kwietnia br. wychodząc naprzeciw wnioskom pasażerów, Lublin dołączył do miast, które zdecydowały się na wyłączenie klimatyzacji w środkach transportu publicznego. Zarząd Transportu Miejskiego wystąpił do przewoźników, którzy obsługują lubelską komunikację miejską, o wyłączenie układów klimatyzacji i wentylacji pojazdów. Przewoźnicy zostali zobowiązani, by w pojazdach, w których jest to technicznie możliwe, wyłączyć układy wymuszające cyrkulację powietrza, tj. klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia oraz ogrzewania. Jednocześnie odblokowane zostały okna w przestrzeni pasażerskiej, tak aby pasażer mógł je samodzielnie otworzyć.

Od 16 kwietnia br. decyzją Ministra Zdrowia wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Tym samym od tego terminu podczas podróży komunikacją miejską pasażerowie zostali zobligowani do przestrzegania tego przepisu.
 
4 maja Prezydent Miasta Lublin zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego o złagodzenie obowiązujących limitów w środkach transportu miejskiego. Ponadto, we wspólnym liście z dnia 7 maja, prezesi Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, Polskiego Związku Pracodawców Transportu Publicznego i Unii Metropolii Polskich postulowali o zwiększenie dopuszczalnej liczby pasażerów w pojazdach komunikacji miejskiej oraz wsparcie finansowe dla branży transportu publicznego. W celu przyciągnięcia uwagi decydentów, zostały opracowane specjalne grafiki, które z przymrużeniem oka pokazują nieżyciowość obowiązujących obecnie przepisów.

13 maja br. rząd przedstawił III etap powrotu do „nowej normalności” obejmujący także tak bardzo oczekiwane zmiany w komunikacji miejskiej. Zmieniona została dopuszczalna pojemność pojazdów. Tym samym od 18 maja zwiększyła się o połowę liczba przewożonych pasażerów w lubelskich autobusach i trolejbusach - do 30% łącznej liczby miejsc siedzących i stojących.

20 maja br. podjęto decyzję o otwarciu Punktu Sprzedaży  Biletów ZTM w Lublinie przy ul. Zielonej 5 w ściśle określonych godzinach oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony bezpośredniej przed zakażeniem, a od

25 maja br. rozszerzono bezpośrednią obsługę we wszystkich punktach ZTM w Lublinie.

Od 1 czerwca br. zwiększony został limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Wynosił on wówczas 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących.

Od nocy z 18/19 czerwca powróciła komunikacja nocna. W okresie wakacyjnym linie nocne kursowały w noce z czwartku na piątek, z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę z częstotliwością co 60 minut.

Od 22 czerwca, sukcesywnie w autobusach i trolejbusach ponownie zostały włączone układy klimatyzacji i wentylacji. Decyzja o ponownym uruchomieniu systemów została podjęta na podstawie stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie klimatyzacji w taborze komunikacji miejskiej oraz w odpowiedzi na wnioski pasażerów. Stanowisko GIS oznaczało możliwość bezpiecznego włączenia klimatyzacji w transporcie zbiorowym, co z pewnością wpłynie na komfort podróży przy coraz wyższych temperaturach. Włączenie poprzedziły prace związane z przeglądem i serwisem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych pojazdów jak również ich dezynfekcją. Miały one na celu kompleksowo przygotować układy chłodzenia do ponownego uruchomienia, by w sposób bezpieczny mogły służyć pasażerom.

Od 29 czerwca przestały obowiązywać strefy wydzielone dla kierowców. Nadal jednak utrzymany został brak możliwości zakupu biletu u prowadzącego pojazd. Zniesienie specjalnych wydzielonych stref wpłynęło na zwiększenie powierzchni dostępnej dla pasażerów oraz liczby miejsc siedzących. Ponownie były otwierane pierwsze drzwi pojazdów.
W lipcu Nadzór Ruchu lubelskiego MPK wspólnie ze Strażą Miejską rozdawał pasażerom maseczki ochronne w pojazdach komunikacji miejskiej. Akcja prowadzona była na głównych liniach komunikacyjnych i miała charakter informacyjny. Celem było przypomnienie pasażerom o obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej.

Od 3 sierpnia br. wydłużone zostały godziny pracy Punktów Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Nałęczowskiej 14 i ul. Zielonej 5 oraz Biura Obsługi Klienta.

Z początkiem roku szkolnego, w związku z powrotem uczniów do zajęć stacjonarnych, zaczęły obowiązywać nowe rozkłady jazdy zbliżone do tych obowiązujących do 16 czerwca br.

W październiku w związku z rosnącą skalą zachorowań, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w autobusach i trolejbusach lubelskiej komunikacji miejskiej, ponownie wydzielone zostały specjalne strefy w pojazdach. Obejmują one obszar w rejonie kabiny oraz pierwszych drzwi. O tym, że jest to strefa wydzielona, w której nie powinni przebywać pasażerowie informuje specjalne oznakowanie.
W październiku Nadzór Ruchu lubelskiego MPK wspólnie ze Strażą Miejską ponownie rozdawał maseczki ochronne pasażerom komunikacji miejskiej.

Od 17 października Lublin znalazł się w czerwonej strefie. Ponownie zaostrzony został limit pasażerów w środkach transportu publicznego do 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (z limitem zajmowania 50% miejsc siedzących). W celu utrzymania restrykcyjnych limitów konieczne było uruchomienie tzw. „kursów bisowych” – na przystanek jednocześnie podjeżdżają dwa pojazdy obsługujące ten sam kurs.

Z powodu wprowadzenia kolejnych obostrzeń, takich jak nauczanie zdalne w szkołach i na uczelniach wyższych oraz praca zdalna m.in. w administracji publicznej, odnotowano wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską. Sytuacja ta została potwierdzona obserwacjami prowadzonymi na mieście przez pracowników ZTM. W związku z powyższym od 12 listopad zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał na początku września br.

Kolejne elektrobusy dla Lublina

O kolejnych 12 elektrycznych autobusów powiększy się bezemisyjny tabor lubelskiej komunikacji miejskiej. Pojazdy dostarczy do Lublina firma Solaris. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w roku 2020 rozstrzygnął postępowania przetargowe i podpisał umowę odpowiednio na dostawę 5 i 7 pojazdów. Wartość obu zamówień opiewa na kwotę ponad 32 mln zł. Autobusy elektryczne będą niskopodłogowe, o długości 12 metrów, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, monitorowane i klimatyzowane. Na pokładzie pojazdów znajdą się biletomaty z możliwością płatności kartą. Nowy tabor będzie miał zamontowane bramki liczenia pasażerów oraz porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Dostawy pojazdów są przewidziane na listopad 2021 roku (7 sztuk) oraz kwiecień 2022 roku (5 sztuk). 7 autobusów elektrycznych zostanie skierowanych na linie: nr 1, 6 i 7, zaś pozostała "piątka" do obsługi linii nr 2.

Z końcem roku ogłoszony został także przetarg na zakup 7 autobusów elektrycznych przegubowych wraz z ładowarkami. Pojazdy mają trafić do Lublina do końca maja 2023 roku. Będą to autobusy klasy mega, klimatyzowane, niskopodłogowe, wyposażone m.in. w porty do ładowania urządzeń mobilnych, monitoring, biletomaty oraz system zliczania pasażerów.

Lubelska Karta Miejska

W mijającym roku ruszył nowy program lojalnościowy dla mieszkańców Lublina. Od 31 lipca zainteresowani programem mogli złożyć wniosek o identyfikator na Karcie Biletu Elektronicznego. Takie rozwiązanie pozwala mieszkańcom korzystać z licznych ulg i zniżek na usługi oferowane przez Miasto i partnerów programu. Ideą Lubelskiej Karty Miejskiej, poza systemem premiowania, jest także budowanie więzi z miastem i pozyskiwanie nowych mieszkańców. Ponad 17,5 tys. nadanych znaczników oraz 50 partnerów programu, to bilans funkcjonowania Lubelskiej Karty Miejskiej (LKM) w 2020 roku.

Na potrzeby programu lojalnościowego powstała także dedykowana strona internetowa lubika.lublin.eu, na której dostępne są niezbędne dokumenty, regulamin Lubelskiej Karty Miejskiej, najczęściej zadawane pytania oraz wszelkie inne ważne informacje dotyczące projektu. Lubelska Karta Miejska jest pierwszym elementem nowego systemu Lubelskiego Biletu Karty Aglomeracyjnej (LUBIKA), w ramach którego powstają nowoczesne, niedostępne dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej rozwiązania i metody pobierania opłat. System jest na etapie wdrażania, ma zostać uruchomiony w sierpniu 2021 r.

Dworzec Metropolitalny z prestiżową nagrodą Real Estate Impactor 2020

Projekt Dworca Metropolitalnego otrzymał nagrodę Real Estate Impactor 2020 przyznawaną przez redakcję dziennika Rzeczpospolita. Wręczenie nagrody miało miejsce 28 sierpnia podczas gali on-line. To już drugie poważne docenienie tego konceptu – w 2019 znalazł się na krótkiej liście nagrody World Building of The Year w kategorii Infrastruktura, przyznawanej w ramach World Architecture Festival.

Zmiany w taryfie biletowej

We wrześniu Rada Miasta Lublin przyjęła nowy cennik biletów komunikacji miejskiej, który obowiązuje od 15 października 2020 r. Zmiana cen dotyczy tylko kategorii biletów okresowych i osób, które nie są posiadaczami Lubelskiej Karty Miejskiej. Osoby, które przystąpiły do miejskiego programu lojalnościowego mogą kupić bilety okresowe w takich samych cenach jak dotychczas. Nowy cennik to podwyższenie opłat w Pierwszej, Drugiej i Pełnej Strefie Biletowej w kategorii biletów okresowych w przedziale od 15% do 35%. Najbardziej popularny bilet okresowy 30-dniowy na wszystkie linie, obowiązujący na terenie Lublina (Pierwsza Strefa Biletowa) od połowy października kosztuje 119 zł, natomiast ulgowy 59,50 zł.

Zespoły przystanków dla komunikacji miejskiej i zamiejskiej

14 nowych wiat, 9 wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej oraz 138 stojaków rowerowych - taka infrastruktura powstała w ramach wybudowanych zespołów przystanków przesiadkowych. W sześciu rejonach miasta mieszkańcy mogą korzystać z dogodnych miejsc integrujących komunikację miejską z zamiejską, a tym samym ułatwiających podróże pomiędzy Lublinem a gminami sąsiednimi. Zespoły przystanków przesiadkowych to kolejna inwestycja, która razem z powstającymi węzłami zintegruje różne rodzaje transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt stanowi kontynuację działań podjętych przez Miasto w ramach projektu dotyczącego modernizacji infrastruktury przystankowej.

Badania homologacyjne trolejbusu Trollino 18M firmy Solaris w Lublinie

W dniach 14-15 września br. firma Solaris prowadziła w Lublinie badania homologacyjne trolejbusów przegubowych Trollino 18M. Było to badanie elektrycznego układu napędowego, które musi być wykonane po podłączeniu do trakcji trolejbusowej. Badania odbyły się w zajezdni MPK Lublin przy ul. Grygowej oraz na ulicach Lublina.

Obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

W dniach 16-22 września Lublin kolejny raz włączył się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, darmowa godzina miejskim rowerem oraz weekendowy festyn na pl. Łokietka – to tylko niektóre z atrakcji w ramach tego wydarzenia. Hasło tegorocznego święta pieszych, rowerzystów i transportu zbiorowego brzmiało „Zeroemisyjna mobilność dla każdego”. ZTM w Lublinie w ramach ETZT przeprowadził lekcje edukacyjne „Bezpieczny Pasażer” w Lublinie i Świdniku oraz zorganizował punkt konsultacyjno – informacyjny. W „Dzień bez samochodu” pasażerowie mogli skorzystać z bezpłatnych przejazdów autobusami i trolejbusami.

Proekologiczne przystanki komunikacji miejskiej w Lublinie

W Lublinie zlokalizowane zostały dwa proekologiczne przystanki - przy ul. Grygowej tuż obok zajezdni MPK Lublin (przystanek Pancerniaków 04) oraz przy al. Kraśnickiej, tuż obok siedziby ZTM w Lublinie (przystanek Nałęczowska 01).

Pierwszy to przystanek proekologiczny, wykorzystujący odnawialne źródła energii. Jest wyposażony w panele fotowoltaiczne i turbinę wiatrową, które zasilają zainstalowane na nim urządzenia. Dodatkowo wiata wyposażona została w dwie baterie zapewniające rezerwę energii na 2-3 dni. Wyjątkowa wiata stanęła przy ul. Grygowej, tuż obok zajezdni MPK Lublin (przystanek Pancerniaków 04).

Drugi, proekologiczny przystanek stanął z kolei przy al. Kraśnickiej (Nałęczowska 01), tuż obok siedziby Zarządu Transportu Miejskiego. To tzw. zielony przystanek, którego dach pokryty został zielenią. Podobne przystanki funkcjonują już m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie.

Węzeł przy ul. Osmolickiej z podpisaną umową

Miasto podpisało umowę na budowę kolejnego węzła przesiadkowego. Dogodne miejsce integrujące różne środki transportu powstanie przy ul. Osmolickiej. Umowa opiewa na kwotę ponad 1,8 mln zł, a inwestycja powstanie do końca września 2021 r.

Kolejne trolejbusy przegubowe w Lublinie

Firma Solaris dostarczyła do Lublina 5 sztuk trolejbusów przegubowych marki Solaris Trollino 18M. Zamawiane trolejbusy to 18-metrowe, niskopodłogowe, klimatyzowane pojazdy. Trolejbusy są wyposażone w baterie trakcyjne, które pozwolą im pokonywać odcinki tras nie wyposażone w trakcję trolejbusową. Ponadto pojazdy posiadają monitoring oraz automaty do sprzedaży biletów, akceptujące wyłącznie płatności zbliżeniowe kartamii telefonami komórkowymi. Pojazdy posiadają także system do zliczania pasażerów. Druga dostawa – 7 sztuk takich pojazdów przewidziana jest na początek kwietnia 2021 r.

Mikołajki z komunikacją miejską

Trolejbus kursujący w świątecznej aranżacji oraz kontrolerzy i kierowcy w roli Mikołajów. To elementy akcji „Mikołajki z komunikacją miejską”, przygotowanej dla pasażerów korzystających na co dzień z transportu publicznego. Wszystko po to, by 6 grudnia umilić mieszkańcom podróż autobusami i trolejbusami w trudnym czasie pandemii i zaakcentować radosny klimat zbliżających się świąt.

Budowa węzła przesiadkowego przy al. Kraśnickiej

Rozpoczęły się roboty drogowe przy al. Kraśnickiej. Z nowego miejsca, integrującego różne środki transportu, mieszkańcy skorzystają we wrześniu 2021 r. Węzeł przesiadkowy przy al. Kraśnickiej powstaje przy współudziale funduszy europejskich. To jedna z siedmiu planowanych lokalizacji na terenie miasta. Węzły przesiadkowe zintegrują transport samochodowy, rowerowy, pieszy oraz komunikację miejską. Będą to również nowoczesne, funkcjonalne obiekty przeznaczone do obsługi zarówno pasażerów, jak i kierowców komunikacji miejskiej.

Miasto podpisało umowę na budowę Dworca Metropolitalnego

W grudniu Miasto Lublin i spółka Budimex podpisały umowę na budowę Dworca Metropolitalnego. W Lublinie, pomiędzy ulicami Młyńską, Gazową i Dworcową, powstanie nowoczesny dworzec. W jednej części miasta zintegruje on transport kolejowy i autobusowy, busowy i miejski, stając się centrum komunikacyjnym regionu. W ramach inwestycji, wokół obiektu, powstanie również zupełnie nowy układ drogowy. Wartość kontraktu budowlanego to ponad 231 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich.
Wstecz