Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Informacja dotycząca zasad świadczenia usług przewozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Informacja dotycząca zasad świadczenia usług przewozu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2:

1. Do korzystania z przewozów do punktów szczepień na terenie miasta Lublin –zwanych dalej przewozami uprawnione są następujące osoby:

a) niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

b) powyżej 70 roku życia mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

2. Przewozy świadczone są do punktów szczepień na terenie miasta Lublin bezpłatnie.

3. Przewozy świadczone są w dni wykonywania szczepień w zależności od potrzeb i możliwości przewozowych.

4. Zapotrzebowanie na przewozy można zgłaszać:

a) telefonicznie pod nr 785 – 589 – 941 lub pod nr infolinii 81 466 34 34

w godzinach 7.30 – 15.30, zamówienia należy zgłaszać co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem szczepienia,

b) w POZ podczas umawiania terminu szczepienia.

5. Przewozy są realizowane na podstawie dokonanego zgłoszenia zapotrzebowania na przewozy, na trasie dom – punkt szczepień – dom z uwzględnieniem aktualnych możliwości przewozowych.

6. W przypadku możliwości zrealizowania przewozu we wskazanym przez osobę uprawnioną terminie i godzinie osoba taka otrzymuje telefoniczne potwierdzenie gotowości zrealizowania przewozu wraz z informacjąo godzinie podstawienia pojazdu.

7. W przypadku braku możliwości zrealizowania przewozu we wskazanym przez osobę uprawnioną terminie i godzinie koordynator transportu umawia nowy termin szczepienia w POZ a następnie informuje o tym osobę uprawnioną i organizuje transport.
Wstecz